7HD ร้อนออนไลน์

สำนักงานอัยการยอมรับ เนตร นาคสุข ยื่นลาออกแล้ว

วันนี้ (11 ส.ค.63 ) เมื่อเวลา 17.25 น. สำนักงานอัยการสูงสุดได้เผยแพร่เอกสารข่าว ยอมรับว่า  นายเนตร นาคสุข รองอัยการสูงสุด ได้ยื่นหนังสือลาออกจากราชการ  ต่ออัยการสูงสุด เพื่อเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจในการสั่งสำนวนคดีนายวรยุทธ หรือบอส อยู่วิทยา และเป็นการแสดงสปิริตแก่องค์กรอัยการ และต้องการให้ทุกคนในสังคมเกิดความสบายใจ โดยนายเนตรยืนยันว่า การสั่งคดีนี้ได้พิจารณาจากข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่ปรากฏในสำนวน และตามหน้าที่  ที่ได้รับมอบหมาย

และเพื่อให้การตรวจสอบดุลพินิจในการสั่งคดีของนายเนตร ซึ่งถูกตั้งข้อสังเกตว่าขาดความระมัดระวังหรือไม่ อัยการสูงสุดจึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 27 แห่ง พ.ร.บ.องค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ.2553 แต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นคณะทำงานตรวจสอบความเห็นและคำสั่งไม่ฟ้องนายวรยุทธ อยู่วิทยา

โดยคณะทำงานประกอบด้วย นายสมศักดิ์ บุญทอง อดีตรองอัยการสูงสุด เป็นหัวหน้าคณะทำงาน ร่วมกับพล.อ.ประชาพัฒน์ วัจนะรัตน์ เจ้ากรมพระธรรมนูญ พล.ท.กิตติยุทธ กิตติยุทธโยธิน หัวหน้าสำนักงานตุลาการศาลทหาร นายวัยวุฒิ หล่อตระกูล อดีตอัยการสูงสุด นายถาวร พานิชพันธ์ อดีตอัยการสูงสุด และให้ มล.ศุภกิตต์ จรูญโรจน์ เป็นเลขานุการคณะทำงาน ร.ต.อ.สกลกริช  ฤทธิ์เดช เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
 
ทั้งนี้ให้คณะทำงานมีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบความเห็นและคำสั่งไม่ฟ้องนายวรยุทธ ของนายเนตรว่า การรับฟังพยานหลักฐานเป็นไปตามหลักกฎหมาย ชอบด้วยเหตุผล และใช้ความระมัดระวัง ละเอียดรอบคอบหรือไม่เพียงใด แล้วเสนอรายงานผลการตรวจสอบพร้อมความเห็นต่ออัยการสูงสุดเพื่อประกอบการพิจารณา