7HD ร้อนออนไลน์

ปปง.ยึดทรัพย์ 32 ล้านบาท แก๊งอุ้มบุญชาวจีน

วันนี้ ( 11ส.ค.63) พล.ต.ต.ปรีชา เจริญสหายานนท์ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการธุรกรรมมีมติยึดและอายัดทรัพย์สิน คดีนายจ้าว หราน (สัญชาติจีน) กับพวก ซึ่งมีพฤติการณ์กระทำความผิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ โดยให้ยึดทรัพย์ 19 รายการ เป็นรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และที่ดิน มูลค่ากว่า 32 ล้านบาท ไว้ชั่วคราวมีกำหนดไม่เกิน 90 วัน

สำหรับนายจ้าว หราน ลักลอบดำเนินการให้มีการอุ้มบุญข้ามชาติโดยผิดกฎหมาย มีการแบ่งหน้าที่กันทำ โดยจะมีนายหน้าเข้าไปติดต่อหาหญิงไทยที่ต้องการรับจ้างตั้งครรภ์แทนให้กับนายทุนผู้ว่าจ้างสัญชาติจีน เสนอให้ค่าตอบแทน รายละ 300,000 – 450,000 บาท และนายหน้าจะพาหญิงที่รับจ้างตั้งครรภ์แทน เดินทางไปที่ประเทศกัมพูชาหรือประเทศลาว เพื่อฉีดฝังตัวอ่อน จากนั้นจะพากลับมาฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลในประเทศไทย เมื่อใกล้ถึงกำหนดคลอดอายุครรภ์ประมาณ 7 - 8 เดือน นายหน้าจะพาหญิงที่รับจ้างตั้งครรภ์แทนเดินทางไปคลอดบุตรที่ประเทศจีน และส่งมอบบุตรที่คลอดให้กับลูกค้าชาวจีน