ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ดังนี้

เวลา 09.16 น. วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นำคณะกรรมการร้านกระทรวงอุตสาหกรรม เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี 2562 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ นายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเตรียมอุดมศึกษาปี 2562 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

นายศิริธัช โรจนพฤกษ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าเซนต์คาเบรียล นำคณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟสมาคมศิษย์เก่าเซนต์คาเบรียล ประจำปี 2562 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันฯ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

นางสาวกรชวัล สมภักดี ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กอระเอ็นเตอร์ไพร์ซ จำกัด มหาชน นำคณะผู้บริหารบริษัทฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายข้าวสารหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัย

นางปรีญาณี กองบุญมา รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท นานมี จำกัด นำคณะผู้บริหารบริษัทฯ และผู้เกี่ยวข้องในการจัดการประกวดโครงการฮอร์สนักเขียนน้อย ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล โอกาสนี้ ผู้ชนะเลิศการประกวดฯ ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย

เวลา 09.47 น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พลเรือเอก หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์ ประธานกรรมการมูลนิธิชีวิตพัฒนา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงนำคณะกรรมการและผู้ให้การสนับสนุนกิจการสาธารณประโยชน์ของมูลนิธิ เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และของที่ระลึก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2563 โอกาสนี้ นางสายพิณ พหลโยธิน ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูลด้วย

นายสมเกียรติ ชอบผล ประธานคณะกรรมการมูลนิธิสมาน-คุณหญิงเบญจา แสงมลิ และคณะกรรมการมูลนิธิ นำพระภิกษุ และคณะบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นที่ได้รับการคัดเลือกจากมูลนิธิฯ ประจำปี 2563 เฝ้า และเฝ้าทูลละอองพระบาท รับการถวาย และรับพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติ และประกาศเกียรติคุณ ดังนี้

-สาขาพระสงฆ์ ได้แก่ พระครูปลัดจีระพันธ์ คมฺภีรธมฺโม ผู้อำนวยการโรงเรียนร้องแหย่งวิทยาคม วัดวุฒิมงคล ตำบลดอนมูล อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

-สาขาผู้บริหารการศึกษา ได้แก่ นางสาวอัมพาพันธ์  คุ้มทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสังวาลวิทย์ 6 ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2

-สาขาครูภาษาไทย ได้แก่ นางถนิมรักษ์ อัญชันบุตร ครูชำนาญการ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

-สาขาครูสังคมศึกษา ได้แก่ นางปาริชาติ ขามประโคน ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32

-สาขาการศึกษาก่อนประถมศึกษา ได้แก่ ดาบตำรวจหญิง มิ่งขวัญ โสภารักษ์ ครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาชมภู ตำบลบ้านก้อง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี

-สาขาการศึกษานอกระบบ ได้แก่ นายเกษมชัย แสงสว่าง ปราชญ์ชาวบ้าน และวิทยากรกระบวนการ ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถีชุมชนหนองกระโดนมน ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

เวลา 17.03 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 ซึ่งมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย ทรงเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพหน้าพระฉายาลักษณ์ฯ ทรงศีล จบ พระสงฆ์ 10 รูปเจริญพระพุทธมนต์ เมื่อถึงบทเสกน้ำพระพุทธมนต์ ทรงจุดเทียนที่ครอบน้ำพระพุทธมนต์ แล้วทรงประเคนถวายแด่ประธานสงฆ์ เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบ ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก

จากนั้น ทรงไถ่ชีวิตโค-กระบือ จำนวน 2 คู่ ซึ่งกรมปศุสัตว์ จะนำไปเลี้ยงดูที่โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านยางกลาง ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

โอกาสนี้ ทอดพระเนตรพรรณไม้ต่าง ๆ ภายในสวนฯ อาทิ ป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง, ป่าเบญจพรรณ ป่าพรุ และป่าดิบแล้ง รวมทั้งพรรณไม้สวยงาม เช่น กระเจียว, ทานตะวัน และพุทธรักษา

ทั้งนี้ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เป็นสถานที่รวบรวมและอนุรักษ์พันธุ์ไม้ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการศึกษาและสืบทอดการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช สร้างขึ้นในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครบ 5 รอบ วันที่ 12 สิงหาคม 2535 มีพื้นที่กว่า 196 ไร่ ปลูกไม้แยกตามวงศ์ ทำให้มีลักษณะเป็นสวนพฤกษศาสตร์ที่สมบูรณ์แห่งหนึ่งในประเทศไทย

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด