ข่าวในพระราชสำนัก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บำเพ็ญพระราชกุศลถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์และสามเณร พร้อมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2

ที่วัดโมลีโลกยาราม เขตบางกอกใหญ่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายกฤษณ์ กาญจนกุญชร อธิบดีกรมราชเลขานุการในพระองค์ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์และสามเณร จำนวน 448 รูป เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 ทั้งนี้ ด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพอนามัยและโภชนาการของพระสงฆ์และสามเณรให้ได้ฉันภัตตาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ห่างไกลจากโรคาพยาธิ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

นอกจากนี้ ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ หน่วยราชการในพระองค์ ร่วมกับ จิตอาสาพระราชทาน อาทิ กองพลที่ 1 รักษาพระองค์, สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ และวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน ทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปรับภูมิทัศน์วัดให้สะอาด ร่มรื่น ไม่เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์มีพิษและยุง ไม่เป็นอันตรายต่อพระสงฆ์และสามเณรที่มีจำนวนหลายร้อยรูป เนื่องจากวัดเป็นสำนักเรียน จัดการศึกษาพระปริยัติธรรมทั้งแผนกธรรม และแผนกบาลี รวมถึงพุทธศาสนิกชนที่เดินทางไปทำบุญ เป็นการสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการร่วมกันทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทน และพระราชปณิธาน "ธรรมราชินี" ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้เจริญมั่นคง

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด