ข่าวดึก 7HD

สั่งสอบรับเงินใต้โต๊ะ กรมน้ำบาดาล

ประเด็นการเรียกรับเงินใต้โต๊ะ ทำให้ภาพลักษณ์ของสภาฯ เสียหายอย่างมากจน นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ต้องออกมาย้ำว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องของตัวบุคคลไม่ใช่ระบบ จึงไม่อยากให้เหมารวมว่าสมาชิกทั้งหมดจะมีพฤติกรรมเช่นนั้น พร้อมเปิดเผยว่าได้สั่งการให้คณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร ตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดแล้ว เพราะมีอำนาจโดยตรง และขอให้อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กล้าออกมาเปิดเผยความจริง เพื่อสกัดกั้นพฤติกรรมของคนเหล่านี้ และให้ ป.ป.ช.ดำเนินการตรวจสอบอย่างจริงจัง

นายสันติ พร้อมพัฒน์ ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ระบุว่าจะตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นทั้งหมดและรีบสรุปผลส่งให้ประธานสภาฯ ดำเนินการในทันที พร้อมย้ำว่าคณะอนุกรรมาธิการมีอำนาจมากมายมหาศาลแต่ที่จริงแล้วไม่ได้มีอำนาจอะไร มีหน้าที่เพียงการตรวจความเหมาะสมของงบประมาณที่ส่วนราชการตั้งขึ้นมาเท่านั้น 

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่าขณะนี้ได้รับหนังสือรายงานจากอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ที่เป็นลายลักษณ์อักษร ระบุถึงเรื่องที่อนุกรรมาธิการฯ โทรศัพท์เรียกเงินจำนวน 5,000,000 บาทแล้ว พร้อมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องและคลิปเสียงสนทนาทั้งหมดที่เป็นข้อมูลพาดพิงไปถึงบุคคลในคณะอนุกรรมาธิการ โดยจะเร่งสรุปหลักฐานและนำเสนอ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต่อไป 

ส่วนการสอบสวนข้อเท็จจริงให้เกิดความกระจ่างจะเป็นหน้าที่ของกระบวนการทางรัฐสภาที่จะต้องดำเนินการหาคำตอบให้แก่สังคมต่อไป  โดยจำเป็นต้องมีผู้รับผิดชอบในเรื่องนี้และชี้แจงข้อมูลต่อประชาชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง