7 สีช่วยชาวบ้าน

ณัฐชนน Love เลย : งานวิจัยสู้ภัยโควิด-19

ณัฐชนน Love เลย วันนี้ พาไปชมงานวิจัยสู้ภัยโควิด-19 ที่รวบรวมเอาไว้ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 เพื่อพัฒนาต่อยอดออกมาใช้ป้องกันและแก้ไขปัญหาโควิด-19 ต่อไปในอนาคต ติดตามจากรายงาน

เช่นเดียวกับผลงานการวิจัยชุดทดสอบประสิทธิภาพการซึมผ่านของชุด PPE จากสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) พัฒนาชุดทดสอบประสิทธิภาพของชุดในการป้องกันของเหลวและสารคิดหลั่ง ด้วยการกำหนดแรงดัน โดยนำตัวอย่างผ้าจากชุดจริงมาทดสอบประสิทธิภาพ เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์มั่นใจในกรใช้งาน

นอกจากนี้ยังมีชุดทดสอบหน้ากากอนามัยชนิด N95 ในช่วงที่หน้ากากอนามัยขาดแคลน แล้วมีการนำหน้ากากอนามัยชนิด N95 มาใช้มากกว่า 1 ครั้ง โดยผ่านเครื่องทดสอบที่มีการสร้างสร้างอนุภาคตั้งแต่ PM0.3 ไปจนถึง PM10 เพื่อดูประสิทธิภาพว่าหน้ากากที่เรานำกลับมาใช้ใหม่มีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด

ส่วนของงานวิจัยในลักษณะซอฟแวร์ เช่น การพัฒนาแชทบอทโควิด-19 ป้องกันได้ ของกรมควบคุมโรค ที่นำเอาเทคโนโลยี Ai Chatbot มาใช้เป็นเครื่องมือให้บริการข้อมูล และตอบคำถามเกี่ยวกับโควิด-19 ให้กับประชาชนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านแพลตฟอร์ม Dialogflow ที่สามารถเรียนรู้และเข้าใจความหมายการสนทนาของมนุษย์ จึงสามารถตอบคำถามที่คล้ายกับการพูดคุยของมนุษย์ไ้ดเสมือนจริง และสามารถตอบคำถามได้ถูกต้องแม่นยำกว่า 64 เปอร์เซ็นต์ ทำให้ปัจจุบันมีผู้ใช้งานแพลตฟอร์มนี้แล้วกว่า 500,000 คน

นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยอื่น ๆ ที่เป็นงานวิจัยสู้ภัยโควิด-19 ที่สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ หรือ วช. รวมรวมไว้ เช่น งานวิจัยจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผลงาน ชุด PPE และมาตรฐานผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ งานวิจัยจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผลงาน Covid 19 Genstrip Test งานวิจัยจากมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ผลงาน หน้ากากแรงดันบวก และงานวิจัยอื่น ๆ ในหลากมิติ ที่ล้วนส่งเสริมกลไกการเชื่อมโยงการพัฒนางานวิจัยในประเทศ ให้สามารถต่อยอดสู่ผลงานที่สามารถนำออกมาใช้ได้จริงต่อไปในอนาคต ผ่านฝีมือนักวิจัยไทย เพื่อคนไทย