ห้องข่าวภาคเที่ยง

รัฐมนตรีใหม่ เริ่มงานแรก ประชุม ครม.พรุ่งนี้

โดยรัฐมนตรีใหม่ทั้ง 7 คน 8 ตำแหน่ง เดินทางเข้าทำเนียบตั้งแต่ช่วงเช้า เพื่อถ่ายภาพติดบัตรประจำตัวรัฐมนตรี จากนั้น พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม จะนำรัฐมนตรีใหม่ เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณ ก่อนเข้ารับหน้าที่ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต และจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ทันทีในวันพรุ่งนี้ โดยจะถ่ายภาพหมู่ร่วมกันกับรัฐมนตรีทั้งหมด ที่บริเวณสนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้า จากนั้นจะเข้าประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรีจะใช้โอกาสนี้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง พร้อมอธิบายแนวทางการขับเคลื่อนภาพรวมของรัฐบาล ให้การทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และรับข้อสั่งการจากนายกรัฐมนตรีไปขับเคลื่อนในส่วนงานของตัวเองต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง