ห้องข่าวภาคเที่ยง

จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลกพุ่งสูงกว่า 20.5 ล้านคนแล้ว

จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลก ขณะนี้พุ่งสูงกว่า 20.52 ล้านคน เสียชีวิตมากกว่า 745,000 คน หายป่วยแล้วกว่า 13.4 ล้านคน โดยสหรัฐอเมริกามีผู้ติดเชื้อรายใหม่อีก 54,000 คน ยอดสะสมสูงสุดในโลกกว่า 5.3 ล้านคน ตามมาด้วยบราซิล มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 54,000 คน ยอดสะสมกว่า 3.1 ล้านคน ส่วนอินเดีย มีผู้ติดเชื้อเพิ่มกว่า 6.1 ล้านคน ยอดสะสมกว่า 2.3 ล้านคน