7HD ร้อนออนไลน์

ศาลอาญานำร่องบริการสังคมแทนค่าปรับ ช่วนคนจนไม่ให้ติดคุก

วันนี้ (12 ส.ค.63) ศาลอาญาร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร กรมคุมประพฤติ และกองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) จัดกิจกรรมบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 12 สิงหาคม

นายชูชัย วิริยะสุนทรวงศ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา กล่าวว่า ปัจจุบันการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลอาญา ศาลจะพิจารณากำหนดโทษตามความร้ายแรงหรือพฤติการณ์แห่งคดี ในกรณีที่จำเลยกระทำความผิดไม่ร้ายแรง ไม่มีลักษณะเป็นอันตรายต่อสังคม ศาลจะลงโทษปรับ แต่ยังให้โอกาสจำเลยได้กลับตัวเป็นพลเมืองดี ด้วยการให้ทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับ ถือเป็นการให้โอกาสแก่ผู้พลาดพลั้งกระทำความผิด ให้ได้บำเพ็ญสาธารณประโยชน์แทนการกักขัง สามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างราบรื่น ไม่ต้องมีมลทินทางคดีติดตัว

“ปกติคนลักทรัพย์ พื้นฐานคือไม่มีเงินอยู่แล้ว ทำผิดเล็กๆ น้อยๆ เดิมเราจะรอการลงโทษ กรณีลงโทษปรับ ก็ไม่มีเงินเสียค่าปรับทำให้ต้องถูกกักขัง โครงการนี้จะมาช่วยเหลือไม่ให้ต้องถูกกักขัง โดยให้ทำงานบริการสังคม หรือทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับ คิดให้อัตราวันละ 500 บาท แต่ก็ขึ้นอยู่กับชนิดของงาน เช่น ดูแลผู้ชราหรือผู้พิการ 2 ชั่วโมง คิดให้ 1 วัน หรืองานซ่อมแอร์ ซ่อมไฟฟ้า 3 ชั่วโมง คิดให้ 1 วัน งานทำความสะอาดสถานที่สาธารณะ 4 ชั่วโมง คิดให้ 1 วัน รวมถึงการบริจาคโลหิต ถือว่าเป็นงานบริการสังคมเหมือนกัน อันนี้คิดให้ 3 วันเลย” อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญากล่าว

ภายหลังพิธีเปิดเสร็จสิ้น ผู้เข้าร่วมโครงการได้แยกย้ายกันทำกิจกรรมบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์ในบริเวณศาลอาญา โดยการจัดกิจกรรมในวันนี้ มีผู้เข้ากิจกรรมทั้งสิ้น 241 คน แบ่งเป็นผู้แทนจากกระทรวงวัฒนธรรม จำนวน 5 คน กรุงเทพมหานคร จำนวน 78 คน กรมคุมประพฤติ จำนวน 22 คน และ บช.น.  16 คน ร่วมกับผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 120 คน