ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงยกยอดฉัตรทองคำพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ พระธรรมวิสุทธิมงคล หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปัณโณ จังหวัดอุดรธานี

เวลา 16.11 น. วันนี้ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในฐานะทรงเป็นประธานโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ พระธรรมวิสุทธิมงคล หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปัณโณ เสด็จไปยังวัดเกษรศีลคุณ หรือ วัดป่าบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ในการนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ในฐานะทรงเป็นประธานคณะออกแบบโครงการฯ เฝ้ารับเสด็จ

จากนั้น ทรงยกยอดฉัตรทองคำพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ พระธรรมวิสุทธิมงคล หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปัณโณ ซึ่งจังหวัดอุดรธานี วัดฯ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และคณะศิษยานุศิษย์ ร่วมกันจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ฯ ขึ้น เพื่อเป็นอนุสรณ์สถาน แสดงความกตัญญูกตเวทิตา ต่อ พระธรรมวิสุทธิมงคล หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน ผู้เป็นถูปารหบุคคล ที่สร้างคุณูปการให้กับประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาอย่างอเนกนานัปการ สำหรับยอดฉัตรทองคำ กว้าง 0.31 เมตร สูง 1.17 เมตร น้ำหนักทองคำ 86.2 กิโลกรัม ยอดฉัตรชั้นที่ 1 กว้าง 0.49 เมตร สูง 0.38 เมตร น้ำหนักทองคำ 99.4 กิโลกรัม นอกจากนี้ ได้นำทองคำไปเคลือบส่วนของยอดปลี 39 กิโลกรัม รวมน้ำหนักทองคำที่ใช้หล่อและเคลือบส่วนต่าง ๆ ในพิพิธภัณฑ์ฯ ทั้งสิ้น 225 กิโลกรัม พิพิธภัณฑ์ฯ แห่งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ฯ ประกอบด้วยอาคาร 3 ส่วน ได้แก่ พระเจดีย์ พระวิหาร และพิพิธภัณฑ์ ปัจจุบันดำเนินงานก่อสร้างไปแล้วกว่าร้อยละ 85 คาดว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2564

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด