ข่าวในพระราชสำนัก

คณะบุคคลสำคัญ หน่วยงาน และประชาชนไปลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563

ที่ห้องแดง อาคารหน่วยราชการในพระองค์ 904 ในพระบรมมหาราชวัง สำนักพระราชวัง เปิดให้ลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 โดยมีบุคคลสำคัญนำแจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหน้าพระฉายาลักษณ์ พร้อมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ด้วยความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรไทย อาทิ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี พร้อมคณะองคมนตรี และภริยา, พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมภริยา และคณะรัฐมนตรี, คณะทูตานุทูต, จุฬาราชมนตรี, ประธานศาลฎีกา, อัยการสูงสุด

นอกจากนี้ สมาชิกราชสกุล ได้ลงพระนาม และลงนามถวายพระพรชัยมงคล อาทิ ราชสกุลยุคล, ราชสกุลสวัสดิวัตน์, ราชสกุลเทวกุล, ราชสกุลปราโมช, ราชสกุลวัชรีวงศ์, ราชสกุลจิตรพงศ์, ราชสกุลมาลากุล และ ราชสกุลวรวรรณ

ส่วนที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง นายกฤษณ์ กาญจนกุญชร อธิบดีกรมราชเลขานุการในพระองค์ เป็นประธานในพิธีเปิดการลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยกล่าวถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแจกันดอกไม้ รวมทั้งลงนามถวายพระพรชัยมงคล พร้อมกับข้าราชบริพาร หน่วยราชการในพระองค์ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดี พร้อมกันนี้ มีข้าราชการศาล ทหาร ตำรวจ กระทรวง กรม ผู้แทนทางศาสนา หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน หน่วยงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มูลนิธิ สมาคม ชมรม มหาวิทยาลัย และโรงเรียน ร่วมทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแจกันดอกไม้ และสิ่งของ พร้อมลงนามถวายพระพรชัยมงคล

นอกจากนี้ ที่บริเวณเต็นท์หน้าศาลาสหทัยสมาคม ได้จัดสถานที่ให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีหน่วยราชการในพระองค์ อำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

อนึ่ง เวลา 12.00 น. ทหาร 3 เหล่าทัพ ได้ยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ฝ่ายละ 21 นัด ซึ่งทหารบก โดยกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 1 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์ ณ บริเวณท้องสนามหลวง, ทหารเรือ ณ ป้อมวิไชยประสิทธิ์ พระราชวังเดิม กองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ และทหารอากาศ ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวอื่นในหมวด