ข่าวในพระราชสำนัก

ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีปิด ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

ที่ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมือง นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีปิด ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชานุญาต ให้สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จัดตั้งขึ้นเป็นแห่งที่ 8 ระหว่างวันที่ 3-12 สิงหาคม 2563 เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ แจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

โดยวันนี้ ได้มอบอาหารพระราชทาน 3,200 ชุด แก่ประชาชนในเขตอำเภอเมือง, อำเภอตากใบ, อำเภอรือเสาะ, อำเภอสุคิริน และอำเภอแว้ง พร้อมลงพื้นที่มอบชุดธารน้ำใจฯ แก่ผู้ยากไร้ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ในอำเภอเมืองและอำเภอสุคิริน จำนวน 10 ชุด ทั้งนี้ ตลอด 10 วันที่ผ่านมา ได้ประกอบอาหารพระราชทานแจกจ่ายให้กับประชาชน จำนวน 13 อำเภอ รวม 32,800 ชุด โดยเน้นความสะอาด ตามหลักสุขาภิบาลที่ได้มาตรฐาน รวมทั้งมีการจัดระเบียบ รักษาระยะห่างทางสังคม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด