ห้องข่าวภาคเที่ยง

รายงานพิเศษ : เปิดกลยุทธ์ฟอกคดี บอส อยู่วิทยา

การสั่งไม่ฟ้อง วรยุทธ หรือ บอส อยู่วิทยา เมื่อขุดลึกลงไปเราพบว่ามีการใช้กลยุทธ์ด้านกฎหมายผ่านกลไกกรรมาธิการกฎหมาย สนช. นำไปสู่การปั้นรูปคดีใหม่ วันนี้เราจะมาแกะรอยกลยุทธ์ฟอกคดีนี้ อะไรคือจุดเปลี่ยนจากคำสั่งฟ้องเป็นไม่ฟ้อง...