7HD ร้อนออนไลน์

ครม.เคาะหยุดชดเชยสงกรานต์รวมหยุด 4 วันรวดเดือนกันยายนนี้

ผู้สื่อข่าวรายงาน วันนี้ (13 ส.ค.63) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบกำหนดวันหยุดราชการในเดือนกันยายน 2563 เพิ่มขึ้น 2 วัน ได้แก่ วันศุกร์ที่ 4 กันยายนและวันจันทร์ที่ 7 กันยายน เพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2563 ส่งผลให้ในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้มีวันหยุดยาวรวม 4 วัน หรือ ตั้งแต่วันที่ 4-7 กันยายน 2563

ก่อนหน้านี้ รัฐบาลประกาศ ให้วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563 เป็นวันหยุดพิเศษชดเชยวันสงกรานต์ มาแล้ว 1 วัน เมื่อรวมกับการชดเชยวันหยุดพิเศษในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้อีก 2 วัน เท่ากับ รัฐบาลได้ชดเชยวันหยุดสงกรานต์ ซึ่งเลื่อนมาจากการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ครบแล้ว