7HD ร้อนออนไลน์

เจ้าอาวาสวัดขังตัวเองในกรงสุนัข ร้องขอความเป็นธรรม

วันนี้ (13 ส.ค.63) ผู้สื่อข่าวเดินทางไปยังวัดโคศุภราช ม.3 ต.คลองวัว อ.เมือง จ.อ่างทอง หลังทราบเรื่อง เจ้าอาวาสวัด พระปลัดวิชาญ คมฺภีรปญฺโญ ขังตัวเองอยุ่ในกรงสุนัข เพื่อขอความเป็นธรรมถูกกลั่นแกล้งร้องเรียน
พบภาพเจ้าอาวาสนั่งฉันท์ข้าวพร้อมกับสุนัข 1 ตัว อยู่ในกรงสุนัข พร้อมเปิดเผยสาเหตุว่าอยากขอความเป็นธรรมกับเจ้าหน้าที่รัฐ หลังถูกคนร้องเรียนกล่าวหาว่า อาตมาเปิดเครื่องเสียงดังรบกวนทำให้ชาวบ้านเดือดร้อน มีการร้องเรียนถึง 4 วาระ ทางคณะสงฆ์ได้ตั้งคณะกรรมการตัดสินโดยลงมติว่าอาตมากระทำความผิดหลายครั้งทั้งที่ไม่มีพยานและหลักฐาน และมีความเห็นสรุปว่า อาตมาละเมิดจริยาพระสังฆาธิการ สั่งลงโทษตำหนิโทษ 3 ปี ถ้าภายในระยะเวลา 3 ปีมีอธิกรณ์เกิดขึ้นจะต้องโทษปลดจากเจ้าอาวาส  ซึ่งในการประชุมไม่มีการไต่สวนว่าชาวบ้านคนใดได้รับความเดือดร้อน เอกสารที่ใช้อ้างอิงร้องเรียนมีข้อมูลถูกต้องหรือไม่ โดยมีการระบุในคำร้องขอปกปิดชื่อผู้ร้องเรียน
อาตมาจะอยู่แบบนี้ ฉันท์ข้าวและจำวัดในนี้ โดยช่วงเช้าจะออกบิณฑบาตตามปกติ  ส่วนเรื่องเปิดเครื่องเสียง อาตมาเปิด เกี่ยวกับเรื่องธรรมะและไม่ได้เปิดเสียงดังรบกวนใคร  จึงอยากให้เจ้าหน้าที่ของรัฐช่วยทบทวนการตัดสิน มีการไต่สวนให้รอบคอบ ให้มีความชัดเจนและถูกต้องในเรื่องนี้
ด้านชาวบ้านจำนวนมากต่างพากันเดินทางมาที่วัดเพื่อขอร้องให้เจ้าอาวาสออกมาจากกรง โดยเชื่อว่าเป็นการกลั่นแกล้งกัน เพราะที่ผ่านมาเจ้าอาวาสได้พัฒนาวัดมาโดยตลอด สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านจนเป็นที่รักใคร่ ส่วนข้อกล่าวหาว่าเปิดเครื่องเสียงดังก็ไม่เป็นความจริง ท่านเปิดแต่เพลงธรรมะและเรื่องราวคำสอนต่างๆ  ยืนยันว่า ไม่มีชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน อยากให้มีผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องช่วยตรวจสอบรายละเอียดและข้อเท็จจริง