รอบรั้วเอเชีย

ภูเขาไฟ ซินาบุง ในอินโดนีเซีย ปะทุหนัก

มีการเผยภาพระยะใกล้ของภูเขาไฟ ซินาบุง บนเกาะสุมาตราของอินโดนีเซีย ที่พ่นเถ้าถ่าน และควันดำหนาทึบสูงขึ้นไปในอากาศอย่างต่อเนื่อง หลังจากภูเขาไฟ ซินาบุง เกิดปะทุหนักตั้งแต่เมื่อวันจันทร์ที่่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีรายงานผลกระทบจาก การปะทุของภูเขาไฟในครั้งนี้ รวมทั้งยังไม่มีการประกาศอพยพประชาชนในอยู่ในบริเวณดังกล่าวด้วย