7HD ร้อนออนไลน์

"บอส" เป็นเหตุ "ผบ.ตร." คุมงานกฎหมายฯ ดูการสั่งคดีด้วยตนเอง

วันนี้ (13 ส.ค. 63) พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.) เปิดเผยว่า พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร.มีคำสั่ง ตร.ที่ 416/2563 ลงวันที่ 13 ส.ค. 63 โดย ผบ.ตร.เป็นผู้กำกับดูแลการบริหารราชการในงานกฎหมายและคดีด้วยตนเอง เนื่องจากงานกฎหมายและคดีมีหลายหน้างานด้วยกัน โดยเฉพาะอำนาจในการสั่งคดีอาญาการทำความเห็นแย้งหรือไม่แย้งอัยการ จากเดิมที่มอบหมายรอง ผบ.ตร เป็นหัวหน้า จากนี้ ผบ.ตร.จะดูแลด้วยตนเองจนกว่าจะเกษียณอายุราชการ 30 ก.ย.โดยมี ผช.ผบ.ตร.อีก 5 คน ช่วยกำกับดูแล สำหรับงานที่มีความสำคัญหรือประชาชนและสังคมให้ความสนใจให้ ผช.ผบ.ตร.เสนอให้ ผบ.ตร.เป็นผู้พิจารณาสั่งการ

นอกจากนี้ ผบ.ตร. ยังได้มีหนังสือกำชับการสอบสวนและการทำความเห็นในคดีอาญาไปยังทุกหน่วยทั่วประเทศ ให้ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1-9 ควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม กำกับดูแล รวมทั้งสนับสนุน ให้ทำปรึกษาการทำความเห็นชอบหรือความเห็นแย้งในคดีอาญาในอำนาจหน้าที่ของผู้ที่ได้รับมอบหมายหรือเป็นผู้รับผิดชอบ หรือหากเห็นว่าเป็นคดีที่มีความสำคัญหรือได้รับความสนใจจากประชาชนในวงกว้าง ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค อาจพิจารณามีความเห็นทางคดีด้วยตนเองตามที่เห็นสมควร

นอกจากนั้นแล้ว ในกรณีการมอบอำนาจให้กับผู้รับมอบอำนาจไปแล้วก็ตาม ก็ยังถือว่า ผู้มอบอำนาจมีหน้าที่แนะนำกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอำนาจ และในกรณีที่เห็นว่าผู้รับมอบอำนาจปฏิบัติราชการในเรื่องใดไม่สมควร ให้มีอำนาจแก้ไขการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอำนาจนั้นได้ ซึ่งถือเป็นการดำเนินการตาม พ.ร.บ.ระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2535 มาตรา 40 และตาม พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 มาตรา 74

"ในอำนาจหน้าที่ของหัวหน้าหน่วยหรือ ผบ.ตร.ไม่สามารถปัดความรับผิดชอบได้ เมื่อเป็นหัวหน้าหน่วยต้องพร้อมรับผิดชอบ จะไปบอกว่ามอบรองฯไปแล้วไม่ใช่ ยังมีภาระความรับผิดชอบที่ต้องกำกับดูแล แล้วกิจการใดที่เห็นว่ากระทำไปแล้วนั้นยังไม่ถูกต้องก็เป็นหน้าที่ที่ต้องติดตามแก้ไขให้ถูกต้อง แต่เดิมงานกฎหมายและคดีมอบ พล.ต.อ.ชนสิษฎ์ วัฒนวรางกูร จรตำรวจแห่งชาติ (จตช.) ดูแล ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ผบ.ตร. จะทำหน้าที่ด้วยตนเอง ทั้งหมด และหากมีคดีที่สำคัญจะเป็นอำนาจของท่านในการพิจารณา" พล.ต.ท.ปิยะ กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คำสั่งดังกล่าวสืบเนื่องมาจากการสั่งไม่แย้งคดี นายวรยุทธ อยู่วิทยา หรือ บอส ผู้ต้องหาคดีขับรถชนตำรวจเสียชีวิตปี 2555 ซึ่งถูกสังคมวิพากษ์วิจารณ์การทำหน้าที่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ จนนำมาสู่การตั้งคณะกรรมการตรวจสอบฯ และต้องมีการดำเนินคดีใหม่