7HD ร้อนออนไลน์

"เทวัญ" ลาออก เปิดทางเลือก กก.บห.ชาติพัฒนาชุดใหม่

วันนี้ (13 ส.ค.63) นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประธานที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนา เปิดเผยว่า ในวันเสาร์ที่ 15 ส.ค.63 พรรคชาติพัฒนาจะประชุมใหญ่สามัญประจำปี ซึ่งจะจัดขึ้นที่ จ.นครราชสีมา โดยมีวาระสำคัญเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรค แทนผู้ที่ได้ลาออกไปจำนวน 8 คน จาก 27 คน  และกรรมการบริหารพรรคชุดปัจจุบันก็ได้ทำงาน มาแล้วประมาณเกือบ 2 ปี ดังนั้นเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้มีการปรับปรุงคณะกรรมการบริหารพรรค ให้เหมาะสมสำหรับการทำงานทางการเมืองต่อไป

ด้วยเหตุนี้ นายเทวัญ ลิปตพัลลภ หัวหน้าพรรคชาติพัฒนา จึงขอลาออกจากหัวหน้าพรรค เพื่อให้สมาชิกพรรค ได้เลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ทั้งชุด ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 30 คน เพื่อมาบริหารพรรคชาติพัฒนา ให้มีความเข้มแข็งและเติบโต และเพื่อให้พรรคมีความพร้อมในการเข้ามามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาต่างๆ ของบ้านเมือง โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจให้กับประชาชนต่อไป

นอกจากนี้ ในการประชุมจะได้หารือกัน และรับฟังความคิดเห็นจากสมาชิกพรรคถึงแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งอยู่ในความสนใจของประชาชน รวมทั้งหารือถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจ อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  ด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง