ข่าวในพระราชสำนัก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานความช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย และอัคคีภัย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ไปประชุมและติดตามการแก้ไขสถานการณ์อุทกภัยที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสิชล

จากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 1,518 ถุง ไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัย และผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น โอกาสนี้ องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปกล่าวให้ผู้มารับถุงพระราชทาน และเจ้าหน้าที่ได้รับทราบ

ต่อจากนั้น ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และผู้ทุพพลภาพ ในอำเภอสิชล 3 ครอบครัว, อำเภอนบพิตำ 2 ครอบครัว และอำเภอพรหมคีรี 6 ครอบครัว ทั้งนี้ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับผลกระทบจากอิทธิพลพายุโซนร้อนซินลากู และหย่อมความกดอากาศต่ำแผ่ปกคลุมภาคใต้ของประเทศไทย เมื่อวันที่ 2-4 สิงหาคม 2563 ทำให้ฝนตกหนักติดต่อกันเป็นวงกว้าง เกิดน้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมฉับพลัน และน้ำล้นตลิ่งท่วมบ้านเรือนราษฎรในอำเภอต่าง ๆ ทำให้เกิดความเสียหาย รวม 14 อำเภอ 70 ตำบล 379 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน และผลกระทบ 1,529 ครัวเรือน เสียชีวิต 1 ราย โดยผู้ว่าราชการจังหวัด และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนจิตอาสาพระราชทาน ได้เร่งให้ความช่วยเหลือ ซ่อมแซม และฟื้นฟูบ้านเรือน ถนน และพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายเป็นการเร่งด่วน

ที่โรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสันติธรรมาราม เขตธนบุรี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่เขตธนบุรี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจ โดยวานนี้เวลา 19.52 น. เกิดเหตุเพลิงไหม้ตึกแถว 2 ชั้น ซึ่งปลูกติดกันหลายคูหา บริเวณซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 23 มีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 81 หลังคาเรือน ประชาชนได้รับบาดเจ็บ 1 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต โดยสำนักงานเขตธนบุรี ได้ออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัย เพื่อให้นำไปขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้ความช่วยเหลือ

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด