ข่าวในพระราชสำนัก

ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า นำเครื่องราชสักการะไปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563

บริเวณหน้าประตูพระวรุณอยู่เจน สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ ราชเลขานุการในพระองค์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นผู้ออกรับเครื่องราชสักการะถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 มีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร และมูลนิธิต่าง ๆ เชิญเครื่องราชสักการะ ประกอบด้วย ต้นไม้ทอง ต้นไม้เงิน พานพุ่มทอง พานพุ่มเงิน และพานดอกไม้ธูปเทียนแพ ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ บำบัดทุกข์บำรุงสุขอาณาประชาราษฎร์ พระราชทานอาชีพด้านการเกษตรด้วยการจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ เพื่อให้คนไทยมีอาหารเพียงพอบริโภคในครัวเรือน ทรงส่งเสริมให้สืบสานงานหัตถกรรมพื้นบ้าน ปัจจุบัน มีมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ขับเคลื่อน ดูแล สืบสาน รักษา และต่อยอด ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้ประชาชนคนไทยได้รู้และเข้าใจแนวพระราชดำริที่ทรงวางไว้ เพื่อเป็นแนวทางยึดถือปฏิบัติสืบไป

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวอื่นในหมวด