7HD ร้อนออนไลน์

ห่วงนักเสพหน้าใหม่ แหล่งผลิตโหมปั๊มยาบ้า-ลดราคาขายส่ง

นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) เปิดเผยถึงว่า สัปดาห์ที่ผ่านมา อัครราชทูตที่ปรึกษาด้านยาเสพติด ประจำกรุงย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา ได้รับประสานการข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกลางเพื่อการควบคุมยาเสพติด (CCDAC) ว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจเมียนมาสามารถจับยึดยาบ้าจำนวนมากได้ 2 ครั้ง ของกลางรวมกว่า 7.6 ล้านเม็ด ในพื้นที่ จ.ท่าขี้เหล็ก โดยครั้งแรกยึดยาบ้า 6.4 ล้านเม็ด ขณะลำเลียงจากแหล่งผลิตนำมาพักคอยบริเวณชายแดนเพื่อหาโอกาสลักลอบนำข้ามชายแดนเข้าไทยด้าน อ.แม่สาย จ.เชียงราย และครั้งที่ 2 ยึดยาบ้า 1.29 ล้านเม็ด ที่รอยต่อรัฐมอญกับภาคพะโค ซึ่งลำเลียงจากแหล่งผลิตมาพักคอยเพื่อหาโอกาสนำข้ามชายแดนเข้าไทยด้าน อ.แม่สอด จ.ตาก หรือ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี

เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวอีกว่า แหล่งผลิตยาบ้าในเมียนมา อยู่ในรัฐฉาน และยาบ้าจากแหล่งผลิตในพื้นที่ดังกล่าวจะถูกลักลอบนำข้ามชายแดนเข้าไปในประเทศไทยและบังกลาเทศ ซึ่งจากการเก็บข้อมูลของสถาบันวิชาการและตรวจพิสูจน์ยาเสพติด ป.ป.ส. พบว่าลักษณะเม็ดยาบ้าที่ถูกส่งไปใน 2 ประเทศจะมีความแตกต่างกัน ดังนั้นการที่สามารถระบุได้ว่ายาบ้าที่จับยึดได้มีปลายทางที่ใดจึงพิจารณาจากการข่าว การสืบสวน จุดที่จับยึด และตัวลักษณะเม็ดยาบ้า

สำหรับจำนวนยาบ้าที่จับยึดได้ในไทยตั้งแต่เดือนตุลาคม 62 ถึงปัจจุบันมีกว่า 200 ล้านเม็ด ซึ่งมีจำนวนล้นเกินกว่าความต้องการเสพของกลุ่มผู้เสพในประเทศ ทั้งนี้เป็นเพราะเทคโนโลยีการผลิตที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งเครื่องมือการผลิตและสารเคมีที่ใช้จัดหาได้ง่าย ทำให้ขบวนการค้าเร่งผลิตยาบ้าป้อนเข้าตลาดจำนวนมากโดยไม่รอการสั่งซื้อ และลดราคาขายส่งและขายปลีกต่ำลงอย่างมาก เพื่อให้ผู้ต้องการเสพเข้าถึงง่าย และกระตุ้นการใช้ยาเสพติด จึงขอให้ทุกภาคส่วนช่วยกันดูแลป้องกันไม่ให้บุตรหลาน และคนใกล้ชิดเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

ทั้งนี้ ภายใต้แผนปฏิบัติการร่วมสามเหลี่ยมทองคำ 1511 ตลอด 8 เดือนเศษ เมียนมายึดยาบ้าก่อนที่จะถูกลักลอบนำเข้าไทยรวมเกือบ 35 ล้านเม็ด ถือเป็นความสำเร็จในการร่วมมือระหว่างประเทศในลุ่มแม่น้ำโขง