ห้องข่าวภาคเที่ยง

รายงานพิเศษ : ถอดบทเรียนคดีใหญ่สู่การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม

หลังมีคำสั่งไม่ฟ้องคดี วรยุทธ หรือบอส อยู่วิทยา ทำให้เกิดคำถามและเสียงวิจารณ์ ต่อการสั่งคดีใหญ่ของสำนักงานอัยการสูงสุด วันนี้จะพาไปเก็บมุมมอง ข้อเสนอคนในวงการกฎหมาย เพื่อนำไปสู่การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม...