ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี​ ครั้งที่​ 38 ของมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย​ ในพระบรมราชูปถัมภ์

เวลา​ 08.53 น.​ วันนี้​ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมป์ ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี​ ครั้งที่​ 38 ของมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย​ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีระเบียบวาระการประชุม​ อาทิ​ รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี​ ครั้งที่​ 37, รายงานกิจกรรมของมูลนิธิฯ ประจำปี​ 2562,​ การดำเนินงานตามแผนของมูลนิธิฯ ประจำปี​ 2563,​ การพิจารณาแผนงานประจำปี​ 2564

มูลนิธิ​หัวใจแห่งประเทศไทย​ฯ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2524 โดยสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย​ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจได้อย่างกว้างขวาง และสามารถดำเนินการหาทุนสำหรับใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิฯ โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธาน​กรรมการบริหารมูลนิธิฯ ที่ผ่านมามีภารกิจหลักสำคัญ คือ เผยแพร่ความรู้เรื่องโรคหัวใจให้กับประชาชนผ่านโครงการต่าง ๆ​ อาทิ​ โครงการหัวใจสัญจร​ จัด​ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจและหลอดเลือด​ ลงพื้นที่ไปในจังหวัดที่ห่างไกล ไม่มีแพทย์เฉพาะทาง เพื่อช่วยตรวจและให้การวินิจฉัยโรคหัวใจอย่างถูกต้องด้วยอุปกรณ์พิเศษ รวมถึงแนะนำเรื่องการรักษาและผ่าตัด,​ โครงการฝึกอบรบการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน​ ให้ความรู้เกี่ยวกับการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน เพื่อให้ประชาชนมีความรู้​ ความเข้าใจ​ และนำไปปฏิบัติใช้ได้อย่างถูกต้อง

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด