ข่าวในพระราชสำนัก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพวงมาลาแก่เจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิต จากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และพระราชทานสิ่งของแก่ครอบครัวเจ้าหน้าที่

ที่วัดบางนรา อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เชิญพวงมาลาหลวง พวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปวางที่หน้าหีบศพ สิบโท บึงกาฬ หารสาร หัวหน้าชุดลาดตระเวนเส้นทางเพื่อคุ้มครองครู สังกัดกองร้อยทหารพรานที่ 4508 กรมทหารพรานที่ 45 ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดกำลังพลชุดลาดตระเวนฯ ที่บริเวณสะพานบ้านกาลิซา หมู่ที่ 2 ตำบลกาลิซา อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 โอกาสนี้ พระบรมวงศานุวงศ์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม และโปรดให้เชิญพวงมาลาพระราชทาน และพวงมาลาประทานไปวางที่หน้าหีบศพฯ

ในตอนบ่าย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปมอบแก่อาสาสมัครทหารพราน รุสมาน นาเดวี เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เดียวกัน และเข้ารับการรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ยังความปลื้มปีติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่กำลังพล รวมถึงครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้

ที่จังหวัดปัตตานี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทาน ไปมอบแก่ญาติของอาสาสมัครทหารพราน เอ๊มลุ๊กมาน หะยีสะแม ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 43 บริเวณบ้านท่ายาลอ ตำบลตุยง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 13 สิงหาคมที่ผ่านมา ณ บ้านเลขที่ 6/1 หมู่ที่ 2 ตำบลบานา อำเภอเมือง ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้

และที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายนฤทธิ์ มงคลศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปมอบแก่อาสาสมัครทหารพราน ฐิติพงศ์ ยอดทอง ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดกำลังพลชุดลาดตระเวนเส้นทางเพื่อคุ้มครองครู ที่บริเวณสะพานบ้านกาลิซา หมู่ที่ 2 ตำบลกาลิซา อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 โดยกำลังพล รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด