7HD ร้อนออนไลน์

คลอดแล้วหมายจับ 15 แกนนำม็อบนศ.

รายงานข่าวแจ้งว่า หมายจับผู้ต้องหาคดีเกี่ยวกับความมั่นคงและการชุมนุมทางการเมืองทั้งหมด 15 คน ที่ศาลอาญาอนุมัติหมายจับแล้วนั้น ประกอบด้วย

1.นายพริษฐ์ ชิวารักษ์
2.น.ส.จุฑาทิพย์ ศิริขันธ์
3.น.ส.ลัลนา สุริโย
4.นายณวรรษ เลี้ยงวัฒนาแยม
5.นายภาณุพงศ์ จาดนอก

6.นายทัตเทพ เรืองประไพกิจเสรี
7.นายอานนท์ นำภา
8.นายกานต์นิธิ ลิ้มเจริญ
9.นายณัฐวุฒิ สมบูรณ์ทรัพย์
10.นายจตุภัทร์ บุญภัทรรักษา

11.น.ส.จิรฐิตา ธรรมรักษ์
12.นายกรกช แสงเย็นพันธ์
13.นางสุวรรณา ตาลเหล็ก
14. ธนายุทธ ณ อยุธยา
15. นายบารมี ชัยรัตน์

ทั้งนี้ ได้จับกุมดำเนินคดีแล้ว 3 รายคือ นายอานนท์ นำภา นายภาณุพงศ์ จาดนอก และนายพริษฐ์ ชิวารักษ์ เหลืออีก 12 คนอยู่ระหว่างดำเนินการติดตามเพื่อจับกุมมาดำเนินคดีตามกฎหมาย และอีก 16 คนอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อออกหมายต่อไป