ข่าวเด็ด 7 สี

ทดสอบแอปฯ แผนที่อัจฉริยะ ส่งเสริมการท่องเที่ยว

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ทดสอบระบบปฏิบัติการแผนที่อัจฉริยะบนโทรศัพท์มือถือ ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว สามารถสแกนดูข้อมูล ข้อปฏิบัติ และข้อห้ามของสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ ได้ รวมถึงแสดงมาตรการดูแลความสะอาดในแต่ละพื้นที่ โดยสามารถรีวิวออกความคิดเห็นลงในระบบแบบเรียลไทม์ นำร่อง 500 จุดตามแหล่งท่องเที่ยว 2 ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร

ซึ่งขณะนีัได้รับความร่วมมือจากร้านค้า ร้านอาหาร และสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งแล้ว แผนขั้นต่อไป เปิดให้ครบ 1,000 จุด และขยายออกไปยังต่างจังหวัด รวมถึงจัดทำหลายภาษา เพื่อรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ หลังจากที่โรคโควิด-19 ทำให้การท่องเที่ยวซบเซามานาน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง