ข่าวภาคค่ำ

ธ.ก.ส. เปิดลงทะเบียนขอสินเชื่อผ่านไลน์ วงเงินรวม 7 หมื่นล้านบาท

ธ.ก.ส. เปิดช่องทางลงทะเบียนขอสินเชื่อฟื้นฟูภาคการเกษตรจากผลกระทบของโรคโควิด-19 ผ่านช่องทางแอปพลิเคชันไลน์ วงเงินรวม 70,000 ล้านบาท เปิดรับจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

นายสมเกียรติ กิมาวหา รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. เปิดเผยว่า หลังจากที่ได้เปิดตัวสินเชื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 2 ประเภท ล่าสุดได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่สนใจ โดยเปิดช่องทางลงทะเบียนขอสินเชื่อ ผ่านทาง LINE Official @baacfamily กดเมนูขอสินเชื่อ กรอกรายละเอียดตามกำหนด หากอนุมัติ รอนัดหมายจากสาขาเพื่อทำสัญญา

สำหรับสินเชื่อ 2 ประเภทที่เปิดให้ลงทะเบียน ได้แก่ สินเชื่อ New Gen Hug บ้านเกิด วงเงินรวม 60,000 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าลงทุนหรือค่าใช้จ่ายหมุนเวียนในการทำการเกษตรหรือประกอบธุรกิจการเกษตรสมัยใหม่ที่อาศัยเทคโนโลยี หรือ Smart Farmer อัตราดอกเบี้ยกรณีค่าใช้จ่ายหมุนเวียน ร้อยละ 0 ต่อปี ในช่วง 3 เดือนแรก

และสินเชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ วงเงินรวม 10,000 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนและทำการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรืออาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตรสร้างมูลค่าเพิ่ม วงเงินกู้รายละไม่เกิน 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0 ต่อปี ในช่วง 3 เดือนเช่นกัน ซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนได้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564