รอบรั้วรอบโลก

สเปนเพิ่มมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 หลังยอดผู้ติดเชื้อเพิ่ม

เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขของสเปนประกาศจะเพิ่มมาตรการใหม่ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อลดจำนวนผู้ติดเชื้อให้น้อยลง หลังจากพบว่ามียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น โดยมีการเรียกประชุมผู้นำของแต่ละเขตการปกครองของสเปนมาร่วมแก้ไขปัญหาในคั้งนี้ โดยเคาะออกมาแล้วว่าให้สถานบันเทิงทั่วประเทศปิดบริการชั่วคราว และจำกัดให้มีผู้เข้าเยี่ยมในบ้านพักคนชราได้เพียง 1 คน และจำกัดเวลาเพียง 1 ชั่วโมงเท่านั้น นอกจากนี้ยังไม่อนุญาตให้ประชาชนสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ ถ้าไม่สามารถเว้นระยะห่างจากผู้อื่นได้อย่างน้อยราว 2 เมตร อย่างไรก็ตาม หลังจากมีการยุติมาตรการล็อกดาวน์ สเปนกลับมียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเกือบ 5 หมื่นคนในระยะเวลา 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา โดยคิดเป็นค่าเฉลี่ยที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นราว 3,500 คนต่อวัน