ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงเปิดงานวันรวมพลังสู้ภัยเบาหวาน Together Fight Diabetes Fair

เวลา 16.18 น. วันนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปยังห้องอเนกประสงค์ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ทรงเปิดงานวันรวมพลังสู้ภัยเบาหวาน Together Fight Diabetes Fair ซึ่งสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ร่วมกับเครือข่ายคนไทยไร้พุง ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เครือข่ายชมรมเบาหวานไทย ชมรมเพื่อเด็กและวัยรุ่นเบาหวาน และกลุ่มเพื่อนเบาหวาน จัดขึ้นต่อเนื่องจากงานวันเบาหวานโลก เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2562, การแข่งขันวิ่งมาราธอนสะสมระยะ Fight Diabetes Run วิ่งสู้เบาหวาน, การประกวดคลิปออกกำลังกายระหว่างพักการประชุม หรือ การปฏิบัติงาน Active Meeting Challenge ภารกิจท้าคุณขยับ และการประกวดผลงานเยาวชนในหัวข้อ Living With Diabetes ที่เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 1 ได้แสดงฝีมือผ่านงานที่เปลี่ยนความเจ็บป่วยมาสู่พลังแห่งความสร้างสรรค์ โอกาสนี้ พระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณและโล่รางวัลแก่ผู้บริจาคเงินสนับสนุนการจัดงาน ผู้ชนะเลิศการประกวดวาดภาพ คลิปออกกำลังกาย และการแข่งขันวิ่งสู้เบาหวาน

ในการนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการภาพวาดและซุ้มกิจกรรม ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวานที่ทวีความรุนแรงขึ้นในสังคมไทย โดยปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ป่วยเบาหวาน รวมกว่า 5 ล้านคน มีผู้ป่วยรายใหม่ ปีละประมาณ 100,000 คน รวมทั้งเพื่อส่งเสริมสุขภาพประชาชน และระดมทุนช่วยเหลือเด็กและเยาวชนผู้ป่วยโรคเบาหวาน ที่มีอยู่ประมาณ 100,000 คน ที่ขาดแคลนอินซูลินและอุปกรณ์ตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด เพื่อให้สามารถดูแลตนเองได้ ก่อนเติบโตเป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศต่อไป

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด