ข่าวในพระราชสำนัก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้แก่เด็กที่ทุพพลภาพ และเจ้าหน้าที่ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้แก่เด็กที่ทุพพลภาพ และเจ้าหน้าที่ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563

ที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใย และทรงให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพอนามัยและโภชนาการของเด็กที่ทุพพลภาพ ให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีจิตใจที่แจ่มใส จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ท่านผู้หญิงภรณี มหานนท์ เชิญสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทานไปมอบเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 โดยสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทาน อาทิ ข้าวสาร, น้ำดื่ม, นมผง, นมกล่อง และนมเม็ดจิตรลดา, ขนมปัง, ผ้าขนหนู, ผ้าอ้อมสำเร็จรูป และน้ำยาทำความสะอาด 

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า ตั้งขึ้นเมื่อปี 2521 เพื่อให้การอุปการะเด็กอ่อนพิการทุกประเภทที่ถูกทอดทิ้ง ครอบครัวประสบปัญหาหรือไม่สามารถเลี้ยงดูได้ อายุแรกเกิดจนถึง 7 ปี หรือมากกว่านั้น ปัจจุบันมีเด็กอยู่ในความอุปการะ 372 คน และเจ้าหน้าที่ 159 คน

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด