ข่าวภาคค่ำ

นิด้าโพล ชี้ ปชช.หนุนทดสอบใบอนุญาตขับรถตลอดชีพใหม่ เพื่อความปลอดภัย

นิด้าโพล ชี้ประชาชนเห็นด้วยกับการทดสอบความสามารถทางร่างกายของผู้ถือใบอนุญาตขับรถตลอดชีพ เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ นิด้า เผยผลสำรวจ "การทดสอบสมรรถนะผู้ถือใบอนุญาตขับรถตลอดชีพ" พบว่าประชาชนกว่า 59.84% เห็นด้วย กับการเรียกให้ผู้ที่มีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล ประเภทตลอดชีพ มาเข้ารับการอบรมและทดสอบความสามารถทางร่างกายใหม่ เนื่องจากผู้ที่ได้รับใบอนุญาตขับรถประเภทดังกล่าว น่าจะมีอายุมากขึ้น ซึ่งอาจทำให้ความสามารถในการขับขี่ลดลง ขณะที่ 38.89% ไม่เห็นด้วย เพราะไม่มีผลพิสูจน์ที่แน่ชัดว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากผู้ที่มีใบอนุญาตขับรถประเภทนี้ จึงอาจจะทำให้เสียเวลา

นอกจากนี้ ประชาชนส่วนใหญ่ยังระบุว่า อยากให้ผู้ที่มีใบอนุญาตขับรถยนต์ประเภทนี้ทุกคน ควรเข้ารับการอบรมและทดสอบนี้ เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่ และการใช้รถใช้ถนนของส่วนรวม

ด้าน นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า อยู่ระหว่างการหาแนวทางการคัดกรองผู้ที่ร่างกายเสื่อมสมรรถภาพ หรือมีสภาวะโรคที่มีผลต่อประสิทธิภาพการขับขี่ โดยการศึกษาดังกล่าว ต้องหารือร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และแพทยสภา รวมถึงต้องพิจารณาข้อกฎหมายประกอบอย่างรอบคอบด้วย เพื่อไม่ให้กระทบสิทธิผู้ถือใบอนุญาตขับรถตลอดชีพ ยืนยันว่า ยังไม่ได้มีการยึดคืนและเรียกให้ผู้มีใบอนุญาตขับรถตลอดชีพ มาทดสอบสมรรถภาพของร่างกายใหม่ ตามข้อมูลที่มีการแชร์กันอย่างแน่นอน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง