เช้าข่าว 7 สี

ประเมินผลผ่อนคลายเปิดเรียนเต็มรูปแบบ 14 วัน

การเปิดเรียนเต็มรูปแบบ 100 เปอร์เซ็นต์ ที่ได้เริ่มแล้ว เด็กๆ ได้กลับมาเรียนร่วมกันทั้งชั้นเรียน โดยกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข จะประเมินผลการเปิดเรียนและมาตรการป้องกันโควิด-19 ของโรงเรียนต่างๆ ได้เมื่อครบ 14 วัน

โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. ขอให้โรงเรียนปฏิบัติตามมาตรการคัดกรองสุขภาพอย่างเคร่งครัด การ์ดอย่าตก งดเว้นการจัดกิจกรรมที่ต้องจับสัมผัสกันไปก่อนและครูต้องบันทึกข้อมูลนักเรียนว่าเดินทางไปที่ไหนและไปทำกิจกรรมใดบ้าง เพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูลไว้ถ้ามีนักเรียนติดเชื้อโควิด-19 เกิดขึ้น จะควบคุมพื้นที่และรู้ข้อมูลของเด็ก เพื่อให้หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ประเมินความเสี่ยงได้ว่าจะต้องปิดโรงเรียนหรือไม่

ขณะที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. เสวนา New Normal, New Education ทันการเรียนรู้ ชีวิตวิถีใหม่ เปิดผลสำรวจพฤติกรรมเด็กนักเรียนในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่ต้องเรียนออนไลน์เองที่บ้าน พบว่าเด็กส่วนใหญ่ต้องศึกษาบทเรียนด้วยตัวเอง บางครั้งก็ไม่เข้าใจ อย่างไรก็ตามการเรียนในรูปแบบ New Normal ที่มีการเรียนออนไลน์ผสมผสานเข้ามาด้วยนั้น ก็จะต้องมีโปรแกรมช่วยในการเรียนรู้และสื่อสารกันระหว่างเด็กนักเรียน ครู และผู้ปกครองในรูปแบบที่สัมฤทธิผล

การศึกษาในรูปแบบ New Normal เน้นนวัตกรรมการวิจัยความรู้ใหม่ รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับภาคเอกชน มอบรางวัล TTF AWARD เผย 4 ผลงานที่ได้รับรางวัล ที่ยกระดับการค้นคว้า วิจัยและตำราวิชาการ สร้างสังคมไทยเป็นสังคมแห่งความรู้ สู่สาธารณะ เช่น เถียงกันเรื่องทำแท้ง สุขภาพ เสรีภาพ ศีลธรรม, โรคสมาธิสั้นในเด็กไทย, เจดีย์ในประเทศไทย รูปแบบพัฒนาการ และพลังศรัทธา