ข่าวในพระราชสำนัก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซึ่งตรงกับวันที่ 17 สิงหาคม 2563

ฯพณฯ นายโจโก วีโดโด ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย กรุงจาการ์ตา

ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจ เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอินโดนีเซีย

ประเทศและประชาชนของเราทั้งสองมีสัมพันธไมตรีที่ใกล้ชิดสนิทสนมมายาวนาน ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่ามิตรภาพอันพิเศษนี้จะยังคงเจริญงอกงาม และจะเป็นพื้นฐานสำคัญของความร่วมมือระหว่างกัน อันก่อเกิดผลประโยชน์ร่วมกันต่อไปในภายภาคหน้า

พระปรมาภิไธย
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด