7 สีช่วยชาวบ้าน

ร้องน้ำประปาบ้านชุมแสง ขุ่น-ดำ-มีกลิ่นเหม็น จ.สุรินทร์

ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลชุมแสง จังหวัดสุรินทร์ ร้องเรียนน้ำประปาขุ่น-ดำ ไม่สามารถนำมาใช้ได้ เดือดร้อนทั้งหมู่บ้าน

ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านชุมแสง ตำบลชุมแสง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ กำลังได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก เนื่องจากน้ำประปาภายในหมู่บ้านไม่มีคุณภาพ ใช้อุปโภคบริโภคไม่ได้ น้ำมีลักษณะขุ่นดำ มีกลิ่นเน่าเหม็น มีตะกอนของวัชพืชลอยออกมาตามน้ำ โดยเฉพาะในช่วงเช้า ๆ น้ำจะดำและเหม็นมาก ชาวบ้านต้องใช้ผ้าขาวบาง หรือตัดเอาเศษของมุ้ง มามัดติดปากก๊อกน้ำ เพื่อใช้กรองน้ำอีกที เพื่อไม่ให้เศษตะกอนปนมากับน้ำ และต้องปล่อยน้ำทิ้งไว้สักพักให้น้ำตกตะกอนก่อน จึงจะนำมาอาบ หรือใช้ล้างถ้วยล้างชามได้

ด้าน นายประสิทธิ์ ทิพย์กลาง กำนันตำบลชุมแสง ยอมรับว่าระบบน้ำประปาของหมู่บ้านยังไม่ได้มาตรฐาน เพราะมีข้อจำกัดเรื่องงบประมาณ แหล่งน้ำซึ่งเป็นแหล่งน้ำแบบเปิด เคยทำประชาคมหลายครั้ง ในการทำเป็นแหล่งน้ำปิด ทำรั้ว ไม่ให้วัวควายลงไปในอ่างเก็บน้ำ แต่ก็มีเสียงคัดค้านจากชาวบ้านส่วนหนึ่ง ว่าส่งเสริมให้มีการเลี้ยงวัวเลี้ยงควาย แต่ไม่มีแหล่งน้ำให้วัวควายกิน แล้วจะให้วัวควายไปกินน้ำที่ไหน ถ้าไม่ให้ลงไปกินในอ่างเก็บน้ำ

อย่างไรก็ตาม ยอมรับว่าน้ำประปาหมู่บ้านยังไม่ได้มาตรฐานดีพอ ได้แจ้งให้คณะกรรมการหมู่บ้านที่ดูแลระบบน้ำประปาให้ช่วยกันแก้ไขปัญหา เพราะเมื่อชาวบ้านเขาเดือดร้อน เราเองก็ยอมรับว่าได้ใช้ประปาที่มีกลิ่นเหม็น มีตะกอนเหมือนกับชาวบ้าน จากนี้ไปก็จะได้ให้คณะกรรมการน้ำประปาหมู่บ้านได้หาแนวทางแก้ไขปัญหา ให้น้ำประปาภายในหมู่บ้านและอีกหลายหมู่บ้านที่ใช้น้ำประปาจากอ่างเก็บน้ำบ้านถนน ให้ได้ใช้น้ำที่สะอาดต่อไป