เช้านี้ที่หมอชิต

สพฐ. ส่งหนังสือด่วนถึง ผอ.ทุกเขต สั่งเปิดพื้นที่ให้เด็กชุมนุมในโรงเรียนได้

เช้านี้ที่หมอชิต - สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. ออกหนังสือด่วนถึงผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต สั่งโรงเรียนเปิดพื้นที่จัดกิจกรรมให้เด็กนักเรียนแสดงความคิดเห็นสิทธิเสรีภาพได้

เมื่อวานนี้ (18 ส.ค.) นางวัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ออกหนังสือด่วนที่สุด ถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต เรื่องการชุมนุมของนักเรียนในสถานศึกษา ว่าคณะกรรมาธิการมีมติให้รับฟังความเห็นของนักเรียน นิสิต นักศึกษา เยาวชน เพื่อส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการแสดงความเห็น ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

จึงขอให้สถานศึกษาในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดพื้นที่จัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นได้ โดยผู้บริหารโรงเรียนต้องคำนึงถึงการใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกอย่างเหมาะสม และความปลอดภัยของนักเรียน โดยห้ามบุคคลภายนอกเข้าร่วมชุมนุม