7 สีช่วยชาวบ้าน

ณัฐชนน Love เลย : PNI PLUS แอปฯ จองคิวใช้บริการ รพ.

ณัฐชนน Love เลย วันนี้ พาไปชมแอปพลิเคชันที่จะช่วยให้ผู้ป่วยหรือผู้ที่จะไปใช้บริการโรงพยาบาล ไม่ต้องเสียเวลาไปรอคิวตั้งแต่เช้า ลดความแออัดในโรงพยาบาล รับวิถี New Normal

PNI PLUS แอปพลิเคชันที่จะช่วยทำให้โรงพยาบาลของรัฐก้าวสู่ความเป็น Smart Hospital ที่สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ ร่วมกับสถาบันการเงิน พัฒนาขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วย จองคิวเข้ารับบริการได้จากที่บ้าน หรือที่ใดก็ได้ โดยไม่ต้องเสียเวลาเร่งรีบมาจองคิวที่โรงพยาบาล ออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่าย ไม่ซับซ้อน เพราะผู้ป่วยส่วนใหญ่ของสถาบันประสาทวิทยาเป็นผู้สูงอายุ บางส่วนเป็นผู้ป่วยทุพพลภาพที่มีความยากลำบากต่อการเข้ารับการรักษา ในแต่ละครั้งจึงต้องมีญาติมาด้วย มากกว่าวันละ 400-600 รายต่อวัน ดังนั้น การทำเทคโนโลยีมาใช้จึงทำให้ผู้ป่วยหรือผู้รับบริการสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ลดความแออัดในโรงพยาบาล

นอกจากการจองคิวจากที่บ้านได้แล้ว แอปพลิเคชัน PNI PLUS ยังสามารถบันทึกข้อมูลประวัติการตรวจรักษา ประวัติการรับยา และผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ที่สามารถนำไปใช้ในยามฉุกเฉินหรือใช้กับการรักษาในโรงพยาบาลอื่น ๆ ได้อีกด้วย และยังเพิ่มความสะดวกสบายด้วยการเชื่อมต่อบริการทางการเงิน ให้สามารถชำระเงินผ่านแอปพลิเคชันได้ทุกรูปแบบ สามารถชำระได้ภายใน 5 นาที จากเดิมที่ต้องรอคิวนานกว่า 30 นาที

PNI PLUS ถือเป็นอีกหนึ่งมิติในการให้บริการทางการแพทย์ ที่ปรับให้ทันยุครับชีวิตวิถีใหม่ เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการรักษาโรคสมองและระบบประสาทไขสันหลังให้ง่ายขึ้น ลดเวลาการเข้ารับบริการให้สั้นลง ทำให้ผู้ให้บริการทั้งแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ จัดการบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ลดงานบริการที่ไม่จำเป็นลง เป็นการส่งเสริมระบบสุขภาพของคนไทยอย่างยั่งยืน