ข่าวภาคค่ำ

ศธ.ออกหนังสือ ให้โรงเรียนเปิดพื้นที่รับฟัง นร.-นศ.

กระทรวงศึกษาธิการ ออกหนังสือให้เปิดพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษา ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพ ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ

หนังสือด่วนที่สุด เรื่องการเปิดรับฟังความเห็นของนักเรียนนักศึกษา เพื่อส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น โดยให้โรงเรียนเปิดรับฟังความเห็นของนักเรียนนักศึกษา โดยนักเรียนนักศึกษาแสดงความคิดเห็นผ่านกิจกรรมของสภานักเรียน หรือ องค์กร กลุ่มผู้แทน พร้อมขอให้ผู้บริหารสถานศึกษาคำนึงถึงการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการแสดงออก และความปลอดภัยของนักเรียนนักศึกษา

นอกจากนี้ ผู้บริหารสถานศึกษาต้องนำข้อเสนอของนักเรียนนักศึกษา รวบรวมและจัดทำสรุปผลการเปิดรับฟังความเห็นของนักเรียนนักศึกษาด้วย

ส่วนการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน ฉบับใหม่ ที่สถานศึกษายังดำเนินการตามระเบียบ จนเกิดปัญหาต่อนักเรียนนักศึกษาบางส่วน ให้งดไปก่อน

ขณะเดียวกัน นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เตรียมเปิดกระทรวงเชิญนักเรียนมาพูดคุยหาทางออกปมปฏิรูปการศึกษา เพื่อแก้ปัญหาให้ถูกทาง การหาคำตอบให้ตรงข้อเรียกร้อง การเผชิญหน้าโดยไม่มีการแทรกแซง เปลี่ยนจากข้อกังขาเป็นหนทางสู่การแก้ปัญหาได้ตรงจุด ทั้งปัญหาทางเพศ การถูกคุกคามในโรงเรียน หลักสูตรการเรียนการสอน งบประมาณการศึกษาที่ถูกตัด การแต่งเครื่องแบบและทรงผม กระทรวงศึกษาธิการจะเปิดเวทีให้แสดงความคิดเห็น ให้เด็ก ๆ มาหาทางออก ให้มานั่งในกระทรวง มาพลิกความเห็นที่แตกต่าง เปิดใจรับฟัง หาแนวทางพร้อมแก้ปัญหา โดยไม่ถูกแทรกแซง ไม่มีการคุกคาม เพื่อลดความกดดันให้ทั้งครู ผู้บริหารสถานศึกษา และนักเรียน ได้แสดงออกมากกว่าผ่านกระบวนการชุมนุม แต่จะปลดล็อก ปรับเปลี่ยน และเปิดกว้าง เป็นหัวใจหลักของการปฏิรูปการศึกษา

ขอบคุณภาพจาก : Facebook Nataphol Teepsuwan