7HD ร้อนออนไลน์

ยธ.พร้อมดูแล "ธนสิทธิ" รอเจ้าตัวตอบรับเข้าโครงการคุ้มครองพยาน

สืบเนื่องจากกรณีที่ นายวิชา มหาคุณ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงการสั่งไม่ฟ้องคดีนายวรยุทธ หรือบอส อยู่วิทยา ต้องการให้กระทรวงยุติธรรมคุ้มครอง พ.ต.อ.ธนสิทธิ แตงจั่น นักวิทยาศาสตร์ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในฐานะพยานปากสำคัญคดีความเร็วรถยนต์ของนายวรยุทธ

ล่าสุดในวันนี้ (20 ส.ค.63) นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมให้ความช่วยเหลือคุ้มครองพยาน ไม่ว่าผู้ร้องขอจะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือบุคคลทั่วไป อย่างไรก็ตาม การที่พยานซึ่งเป็นตำรวจขอให้ช่วยคุ้มครองพยาน เป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่จะต้องภูมิใจ เพราะแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นและศักยภาพของเจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรมที่สามารถดูแลได้ 

แหล่งข่าวจากกรมคุ้มครองสิทธิ์ฯ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 13 ส.ค.63 สำนักคุ้มครองพยานได้ประสานแจ้งสิทธิ์ เกี่ยวกับการคุ้มครองพยานและแนวทางปฎิบัติที่เกี่ยวข้องไปให้ พ.ต.อ.ธนสิทธิ รับทราบแล้ว โดยเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงว่า การคุ้มครองจะกระทำโดยเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคุ้มครองพยาน กระทรวงยุติธรรม ซึ่งทาง พ.ต.อ.ธนสิทธิ ระบุว่า ขอพิจารณาก่อน เนื่องจากกังวลเกี่ยวกับหน่วยงานที่จะมาทำหน้าที่คุ้มครองพยาน และต้องการให้คุ้มครองเฉพาะบางช่วงเวลาเท่านั้น แต่ทางเจ้าหน้าที่สำนักงานคุ้มครองพยานได้ชี้แจงว่า หากต้องการให้เกิดประสิทธิภาพ พยานควรจะได้รับการคุ้มครองตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ต้องรอให้ พ.ต.อ.ธนสิทธิแจ้งตอบรับกับสำนักคุ้มครองพยานก่อน จึงจะเข้าโครงการได้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง