สนามข่าว 7 สี

ก.ศึกษาธิการ ร่อนหนังสือด่วน! ให้โรงเรียนเปิดพื้นที่รับฟังนักเรียน

กระทรวงศึกษาธิการ ออกหนังสือให้เปิดพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษา ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพ ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ

หนังสือด่วนที่สุด เรื่อง การเปิดรับฟังความเห็นของนักเรียนนักศึกษา เพื่อส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น โดยให้โรงเรียนเปิดรับฟังความเห็นของนักเรียน-นักศึกษา โดยนักเรียน-นักศึกษาแสดงความคิดเห็นผ่านกิจกรรมของสภานักเรียน หรือองค์กร กลุ่มผู้แทน พร้อมขอให้ผู้บริหารสถานศึกษาคำนึงถึงการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการแสดงออก และความปลอดภัยของนักเรียน-นักศึกษา

นอกจากนี้ ผู้บริหารสถานศึกษาต้องนำข้อเสนอของนักเรียน-นักศึกษา รวบรวมและจัดทำสรุปผลการเปิดรับฟังความเห็นของนักเรียน-นักศึกษาด้วย

ส่วนการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียนฉบับใหม่ ที่สถานศึกษายังดำเนินการตามระเบียบ จนเกิดปัญหาต่อนักเรียน-นักศึกษาบางส่วนให้งดไปก่อน

ขณะเดียวกัน นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เตรียมเปิดกระทรวงเชิญนักเรียนมาพูดคุยหาทางออกปมปฏิรูปการศึกษา เพื่อแก้ปัญหาให้ถูกทาง การหาคำตอบให้ตรงข้อเรียกร้อง การเผชิญหน้าโดยไม่มีการแทรกแซง เปลี่ยนจากข้อกังขาเป็นหนทางสู่การแก้ปัญหาได้ตรงจุด ทั้งปัญหาทางเพศ การถูกคุกคามในโรงเรียน หลักสูตรการเรียนการสอน งบประมาณการศึกษาที่ถูกตัด การแต่งเครื่องแบบและทรงผม กระทรวงศึกษาจะเปิดเวทีให้แสดงความคิดเห็นให้เด็ก ๆ มาหาทางออก ให้มานั่งในกระทรวงมาพลิกความเห็นที่แตกต่าง เปิดใจรับฟัง หาแนวทางพร้อมแก้ปัญหา โดยไม่ถูกแทรกแซง ไม่มีการคุกคาม เพื่อลดความกดดันให้ทั้งครู ผู้บริหารสถานศึกษา และนักเรียน ได้แสดงออก มากกว่าผ่านกระบวนการชุมนุม แต่จะปลดล็อก ปรับเปลี่ยน และเปิดกว้าง เป็นหัวใจหลักของการปฏิรูปการศึกษา

ขอบคุณภาพจาก : Facebook Nataphol Teepsuwan - ณัฎฐพล ทีปสุวรรณ