เจาะประเด็นข่าวค่ำ

ศบค.ผ่อนปรน 3 กิจการ-กิจกรรม ที่มีความเสี่ยงสูง

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. เปิดเผยว่า ที่ประชุม ศบค.มีมติผ่อนคลายกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง ที่เหลือทั้งหมด โดยการพิจารณาเห็นชอบตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคมที่ผ่านมา

โดยกิจการกิจกรรมแรกคือ การเปิดเรียนปกติทั้งในโรงเรียน สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัย และ โรงเรียนกวดวิชา ให้นักเรียนสามารถนักเรียนได้เต็มจำนวน 100 เปอร์เซ็นต์

ส่วนกิจการกิจกรรมที่ 2 ที่ได้รับการผ่อนคลาย คือการแข่งขันกีฬา แบบมีผู้ชม มีการอนุมัติให้สามารถจัดได้ แต่ต้องลดความแออัดของผู้ชมให้ได้ ไม่ให้นั่งเต็มพื้นที่เหมือนเวทีมวยก่อนหน้านี้

และกิจการกิจกรรมที่ 3 ระบบขนส่งสาธารณะ ทั้งทางบกและทางน้ำ อนุญาตให้นั่งได้เต็มความจุมาตรฐาน ได้เช่นเดียวกับขนส่งสาธารณะทางอากาศ ทางอากาศ

โดยการผ่อนคลายดังกล่าว สำนักงานกลางได้เสนอนายกรัฐมนตรี ซึ่งได้เห็นชอบ และทดลองดำเนินการแล้วตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2563