7HD ร้อนออนไลน์

อ่วมน้ำป่าหลาก 2 อำเภอในแม่ฮ่องสอน พื้นที่เกษตรพังยับกว่าพันไร่

ผู้สื่อข่าวรายงาน วันนี้ (24 ส.ค.63) นายอัครพล ขัติยะ เกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยสถานการณ์ฝนตกหนักจนเกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตรว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน รายงานความเสียหายของพื้นที่การเกษตรดังนี้

https://cdni-cf.ch7.com/i/images/2020/08/24/5f4352557b2684.46214677.jpg

  • อำเภอเมือง ต.ผาบ่อง,ต.ปางหมู,ต.หมอกจำแป่,ต.ห้วยโป่งและต.ห้วยผา แบ่งเป็นพื้นที่ปลูกข้าว 450 ไร่ พืชไร่ 120 ไร่ พืชสวนและอื่นๆ 135 ไร่ รวม 675 ไร่ เกษตรกรได้รับผลกระทบ 298 ราย 

https://cdni-cf.ch7.com/i/images/2020/08/24/5f435255003722.35979331.jpg

  • อำเภอแม่สะเรียง ต.แม่ยวม,ต.แม่คง,ต.เสาหิน,ต.บ้านกาศและต.แม่สะเรียง แบ่งเป็นนาข้าว 183 ไร่,พืชไร่ 39 ไร่,พืชสวนอื่นๆ 105 ไร่ รวม 327 ไร่ เกษตรกรได้รับผลกระทบ 437 ราย

https://cdni-cf.ch7.com/i/images/2020/08/24/5f435255c410d6.47914468.jpg

ส่วนอำเภอปาย ต.เมืองแปง,ต.ทุ่งยาว,ต.แม่ฮี้และต.เวียงใต้,อำเภอปางมะผ้าและอ.สบเมย อยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหาย

https://cdni-cf.ch7.com/i/images/2020/08/24/5f435255386da6.25828213.jpg

ขณะที่ปริมาณน้ำในแม่น้ำปาย พบว่าได้ลดระดับจากเดิม 3.8 เมตรเหลือเพียง 2.8 เมตร หรือลดลง 1 เมตร แต่ยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่การเกษตรติดกับแม่น้ำปายบางส่วน สำหรับพืชที่เสียหายส่วนใหญ่ ได้แก่ต้นข้าว,ข้าวโพด,งา และพืชทางการเกษตรอื่นๆ ได้แก่ พริก,มะเขือและผักกาด เป็นต้น