7HD ร้อนออนไลน์

สาวงง หนี้ กยศ.กว่า 3.4 หมื่นโผล่หลังชำระครบผ่านไป 10 ปี

วันนี้ (25 ส.ค.63) ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากนางจิตตานันท์ สุริยะพงษ์ธร อายุ 47 ปีเจ้าของสวนเกษตรไร่ภูทองใบตั้งอยู่บ้านเลขที่ 28 บ้านโคกแง้ หมู่5 ตำบลเขาพระนอน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ว่าได้รับหนังสือแจ้งการชำระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือ กยศ.ด้วยวิธีการหักเงินเดือนทั้งๆที่เมื่อปี 2553 ได้ทำเรื่องเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาสามพราน จังหวัดนครปฐม แต่เจ้าหน้าที่ธนาคารแจ้งว่ายังติดค้างชำระเงินกับ กยศ.อยู่จำนวนหนึ่งหรือประมาณ 24,000 บาทหากไม่ปิดบัญชีเงินกู้ดังกล่าวก่อนจะไม่สามารถเปิดบัญชีหรือสมุดเงินฝากเล่มใหม่ได้จึงตัดสินใจชำระเงินกู้ กยศ.ตามจำนวนที่ได้รับแจ้งและเจ้าหน้าที่แจ้งว่าถือเป็นการปิดบัญชีเงินกู้ กยศ.สามารถเปิดบัญชีเล่มใหม่ได้

นางจิตตานันท์ ยังกล่าวอีกว่าตั้งแต่ปิดหนี้กับ กยศ.ตลอด 10 ปีที่ผ่านมาตนและครอบครัวไม่เคยได้รับหนังสือทวงหนี้อีกเลย แต่จากเหตุการณ์ล่าสุดที่มีหนังสือทวงหนี้มาถึงโดยเป็นหนังสือแจ้งการชำระหนี้ กยศ.ด้วยวิธีการหักเงินเดือนระบุหนี้คงเหลือ 34,500.09 บาทแบ่งเป็นเงินค้างชำระ 20,030.43 บาท,ดอกเบี้ย 1,929.27 บาทและเบี้ยปรับ 12,540.39 บาทจึงทำให้รู้สึกตกใจและสงสัยเป็นอย่างมาก

ทั้งนี้จึงอยากขอความเป็นธรรมกับ กยศ.และธนาคารให้ตรวจสอบการชำระหนี้ของตนอีกครั้ง แต่ขณะเดียวกันมีข้อกังวลเรื่องหลักฐานหรือใบเสร็จการชำระเงินคืน กยศ.เมื่อ 10 ปีที่แล้วซึ่งขณะนี้ไม่มีหลักฐานแล้วจึงอยากขอให้ธนาคารช่วยเหลือในการค้นหาข้อมูลนี้พร้อมกับอยากฝากถึงลูกหนี้ของ กยศ.รายอื่นๆหากมีการชำระเงินกู้คืนและปิดบัญชีแล้วต้องขอหนังสือยืนยันจาก กยศ.ด้วยเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเช่นเดียวกับตน

นอกจากนี้ นางจิตตานันท์ ยังให้ข้อมูลเพิ่มว่าได้มีการตรวจสอบการทำธุรกรรมบัญชีเงินกู้ กยศ.ของตนเองและพบหลักฐานการชำระหลังปี 2553 คือมีการชำระ 2 ครั้งได้แก่วันที่ 14 กรกฎาคม 2553 จำนวนเงิน 990 บาท และวันที่ 14 ตุลาคม 2553 จำนวนเงิน 3,000 บาทโดยเป็นการโอนเงินเข้าเมื่อเวลาประมาณ 24.00 น.ซึ่งตนไม่ได้เป็นผู้โอนเงินและประวัติการชำระเพื่อปิดบัญชีจำนวน 24,000 บาทนั้นหายไปอีกด้วย