เช้านี้ที่หมอชิต

ผู้ประกันตนมาตรา 33 เตรียมรับเงินเยียวยา 15,000 บาท เฉพาะผู้ไม่เคยรับสิทธิ

เช้านี้ที่หมอชิต - ผู้ประกันตนมาตรา 33 ซึ่งจ่ายเงินสมทบไม่ถึง 6 เดือน ตกงานหรือถูกเลิกจ้าง จากผลกระทบโควิด-19 เตรียมรับ 15,000 บาท สิ้นเดือนนี้ เฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิการเยียวยาใด ๆ

สืบเนื่องจากมติ ครม.เห็นชอบจ่ายเงินเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ตกงานหรือถูกเลิกจ้าง ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งเป็นกลุ่มที่ยังไม่เคยได้เงินทดแทน เนื่องจากส่งเงินไม่ครบ 6 เดือนตามเงื่อนไข โดยจะได้รับเงินในวันที่ 31 สิงหาคมนี้ เป็นการโอนรวดเดียว 15,000 บาท

ทั้งนี้ มีข้อยกเว้นว่า ผู้รับเงินเยียวยาต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิการช่วยเหลือเยียวยาจากมาตรการช่วยเหลือเยียวยาของกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงแรงงาน (สำนักงานประกันสังคม) มาก่อน