7 สีช่วยชาวบ้าน

เทศบาลตำบลบัลลังก์ จ.นครราชสีมา เร่งแก้ปัญหาขยายถนน แต่ไม่ขยายสะพาน

มาถึงข่าวดีกันบ้าง ทางเทศบาลตำบลบัลลังก์ จังหวัดนครราชสีมา เร่งแก้ปัญหาจากการขยายถนน แต่ไม่ได้ขยายสะพาน ซึ่งเสนอข่าวในรายการ 7 สีช่วยชาวบ้าน ไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้ว

หลังรายการ 7 สีช่วยชาวบ้าน นำเสนอเรื่องราวความเดือดร้อนของชาวบ้านที่ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา จากปัญหาการขยายถนนสายบ้านกุดเวียน-บ้านโนนเจดีย์ ระยะทาง 2.3 กิโลเมตร ซึ่งเชื่อมต่อ 5 หมู่บ้านของตำบลบัลลังก์ แต่ปรากฎว่า เมื่อโครงการขยายถนนแล้วเสร็จ แต่ไม่ได้ขยายสะพานข้ามคลองชลประทานด้วย มีเพียงการรื้อราวสะพานออกไป และนำถุงปุ๋ยสีขาวผูกปลายไม้ปักไว้เป็นเครื่องหมายให้ผู้ใช้เส้นทางระมัดระวังเท่านั้น ซึ่งข้อมูลจากเทศบาลตำบลบัลลังก์ ระบุว่า สะพานดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของกรมชลประทาน ที่ยังไม่อนุญาตให้ขยายสะพาน ทำให้ทางเทศบาลฯไม่สามารถขยายสะพานให้เท่ากับถนนได้

ล่าสุด ร้อยตรีฐ นนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ เปิดเผยว่า หลังมีการนำเสนอเรื่องดังกล่าว ทำให้ นายวิวัฒน์ ฐิติรัตนอัศว์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 8 ได้ประสานเพื่อหารือแนวทางแก้ปัญหาให้เป็นไปตามแนวทางระเบียบของราชการ

โดยข้อสรุปที่ได้คือ ทางเทศบาลตำบลบัลลังก์ จะเร่งทำหนังสือขออนุญาตขยายสะพานส่งให้กับส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 8 ภายใน 1 สัปดาห์ และเตรียมเสนอขอความเห็นชอบต่อสภาเทศบาลตำบลบัลลังก์ เพื่อของบประมาณขยายสะพานข้ามคลองชลประทาน เพิ่มเป็น 4 แห่ง คาดว่าจะใช้เวลาในการดำเนินการขยายสะพานประมาณ 2 เดือน ก็จะแล้วเสร็จ