7 สีช่วยชาวบ้าน

ร้องเรียนทางแฟนเพจ Ch7HD Social Care : น้ำประปาขุ่นแดง จ.นครราชสีมา

ชาวบ้านตำบลอุดมทรัพย์ จังหวัดนครราชสีมา ร้องเรียนผ่านแฟนเพจ ว่าเดือดร้อนจากน้ำประปาน้ำขุ่นแดงต่อเนื่องหลายเดือน

ชาวบ้านหนองแวง ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว กำลังเดือดร้อนจากการน้ำประปาสกปรก ขุ่นเป็นสีดินแดง ชาวบ้านเดือดร้อนมานานหลายเดือน เวลาซักผ้าสีขาวต้องแยกไปจ้างซัก เพราะแทนที่เสื้อผ้าจะสะอาดกลับสกปรกดำหมอง ค่าน้ำก็ต้องจ่ายทุกเดือน อยากให้หน่วยงานที่ดูแลเร่งแก้ไข