7 สีช่วยชาวบ้าน

ณัฐชนน Love เลย : โครงการเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอออร์ติกเทียมผ่านสายสวน

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ นำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ในการเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอออร์ติกผ่านสายสวน ที่จะทำให้ผู้ป่วยไม่ต้องผ่าตัดเปิดช่องอก ลดอัตราการเกิดอัมพฤกษ์ อัมพาตได้ ติดตามใน ณัฐชนน Love เลย

ปัจจุบันปัญหาสุขภาพต่าง ๆ ที่พบในผู้สูงอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป มีหลากหลายปัญหา หนึ่งในนั้นคือ โรคลิ้นหัวใจตีบ ที่พบบ่อยมักเกิดขึ้นที่ลิ้นหัวใจเอออร์ติก ซึ่งกั้นระหว่างหัวใจห้องล่างซ้ายกับหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ตา ทำให้ผู้ป่วยมีอาการเจ็บแน่นหน้าอก เป็นลมหมดสติ ไปจนถึงมีอาการเหนื่อยจากภาวะหัวใจวาย มีโอกาสเสียชีวิตเฉียบพลัน ซึ่งในรายที่ลิ้นหัวใจตีบรุนแรงจำเป็นต้องเปลี่ยนลิ้นหัวใจ

ดังนั้น ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ นำการรักษาโรคลิ้นหัวใจเอออร์ติกตีบ ผสานทุกความเชี่ยวชาญเพื่อการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยการทำหัตถการเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอออร์ติกผ่านสายสวนโดยไม่ต้องผ่าตัดเปิดช่องอก โดยการใส่ลิ้นหัวใจเทียมเข้าไปสวมทับที่ลิ้นหัวใจเอออร์ติกเดิมผ่านหลอดเลือดแดงใหญ่ ซึ่งจะช่วยลดอัตราการเกิดอัมพฤกษ์ อัมพาต เมื่อเทียบกับการผ่าตัดเปิดช่องอกเพื่อเปลี่ยนลิ้นหัวใจปกติ

โดยโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยที่มีอาการภาวะหัวใจล้มเหลวจากโรคลิ้นหัวใจเอออร์ติกตีบขั้นรุนแรงเข้าร่วมโครงการเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอออร์ติกเทียมผ่านสายสวน ซึ่งเป็นโครงการเทิดพระเกียรติองค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยผู้ที่ผ่านการพิจารณาได้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการรักษา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หรือรักษาตามสิทธิ์ในผู้ป่วยที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ โดยคุณผู้ชมที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ทางสายด่วนโรคหัวใจ