ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : เตือนคุณแล้ว ขุดลอกดินทิ้งตากในแม่น้ำยม ตอนที่ 1

นายสมเกียรติ  ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ชี้แจงหลักปฏิบัติ การขุดลอกแม่น้ำกับคอลัมน์หมายเลข 7 และ นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส อดีตผู้ว่า สตง. ซึ่งเคยให้ข้อสังเกตกับเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 และผู้รับเหมา วันที่ 30 กรกฎาคมที่ผ่านมา ระหว่างลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแม่น้ำพิจิตร วัดบางคลาน ค่าจ้างกว่า 30 ล้านบาท อยู่ติดกับโครงการซ่อมแซมประตูระบายน้ำบางคลานค่าจ้าง 6,000,000 บาท ว่าการขุดเปิดหน้าดินนำไปทิ้งตากไว้ในแม่น้ำยม ทำในช่วงฤดูฝน สุดท้ายดินจะจมอยู่ใต้น้ำ 

ล่าสุด 2 วันที่แล้วคอลัมน์หมายเลข 7 และอดีตผู้ว่า สตง.กลับไปติดตามโครงการนี้ พบว่าสิ่งที่เคยเตือนไว้กลายเป็นความจริง กองดินที่ทิ้งตากไว้ในแม่น้ำยมจมอยู่ใต้น้ำแล้ว

หัวหน้าคนงานยืนยันว่า ก่อนน้ำมานำดินกลับมาใช้แล้ว 3 ส่วน เหลืออีก 2 ส่วนประมาณ 5,000 ลูกบาศก์เมตร แต่คงไม่พอต้องซื้อดินเพิ่มอีก 3,000 ลูกบาศก์เมตร เพื่อถมบดอัดเสริมไหล่ทางระบายน้ำให้มีความมั่นคงแข็งแรง

ดินที่ขุดลอกเป็นทรัพยากรของแผ่นดินต้องจมอยู่ใต้น้ำ ใครต้องรับผิดชอบ ติดตามได้วันพรุ่งนี้

Facebook : รายการคอลัมน์หมายเลข 7