ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : เตือนคุณแล้ว ขุดลอกดินทิ้งตากในแม่น้ำยม ตอนที่ 2

การขุดเปิดหน้าดินเพื่อเป็นทางระบายน้ำ หลังประตูระบายน้ำบางคลานจังหวัดพิจิตรในสัญญาโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแม่น้ำพิจิตร ซึ่งสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 ทำสัญญาจ้างเอกชน เริ่มงานวันที่ 14 พฤษภาคม - 29 พฤศจิกายนปีนี้ ค่าจ้างกว่า 30 ล้านบาท โดยขุดเปิดหน้าดินแล้วนำไปทิ้งตากไว้ในแม่น้ำยมที่อยู่ติดกัน เพราะข้อจำกัดของพื้นที่ ต้องทำงานคาบเกี่ยวกับสัญญาโครงการซ่อมแซมประตูระบายน้ำบางคลาน

จากนั้นมีน้ำทางตอนเหนือไหลมาสมทบกับแม่น้ำยมที่จังหวัดพิจิตร วันที่ 24 สิงหาคมที่ผ่านมา ดินที่ตากไว้จึงจมอยู่ในแม่น้ำยมโดยคอลัมน์หมายเลข 7 และอดีต สตง.ตรวจพบวันที่ 25 สิงหาคม หัวหน้าคนงานยืนยันนำมาใช้บางส่วนแล้ว หากน้ำลดจะเร่งนำดินที่ตากไว้ในแม่น้ำยมกลับมาใช้ให้หมด

ขณะที่อดีตผู้ว่า สตง.เห็นต่าง ปัญหานี้เอกชนคู่สัญญา และหน่วยงานที่ทำโครงการต้องรีบแก้ไข ไม่ต้องรอน้ำลด

ด้านผู้ควบคุมงานสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 ระบุนำดินบางส่วนไปทำคันกั้นไม่ให้น้ำไหลเข้าโครงการ

มีความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบโครงการนี้ ติดตามได้ในสัปดาห์หน้า


Facebook : รายการคอลัมน์หมายเลข 7