7HD ร้อนออนไลน์

ขนส่งฯ สั่งปรับ 1 พันบาท “แท็กซี่สายมูเตลู” ถอดของขลังเกลี้ยงรถ

ตามที่สื่อสังคมออนไลน์เผยแพร่ภาพรถแท็กซี่ ตกแต่งห้องโดยสารด้วยเครื่องรางของขลัง ลักษณะคล้ายรากไม้หรือเถาวัลย์เลื้อยเต็มทั้งคันรถ สร้างความแตกตื่นใจให้กับผู้โดยสารที่ใช้บริการ และนำภาพมาส่งต่อกันในสังคมออนไลน์ จนถูกโลกโซเชียลตั้งฉายาว่า “แท็กซี่สายมูเตลู”

วันนี้ (28 ส.ค.63) กรมการขนส่งทางบก โดยกองตรวจการขนส่งทางบก พิจารณาแล้วพบว่าการกระทำดังกล่าวเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 12 เพิ่มสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันอาจจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่ายกายหรือจิตใจของผู้อื่น โดยพบว่า เป็นรถแท็กซี่คันหมายเลขทะเบียน ทษ-8758 กรุงเทพมหานคร มีสหกรณ์แท็กซี่อาสาสมัคร จำกัด เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์และผู้ครอบครอง วันสิ้นภาษี 3 เมษายน 2564  และมีนายวิชัย ชินวงษ์ ผู้ขับรถแท็กซี่คันดังกล่าว

ทั้งนี้ นายวิชัย ชินวงษ์ ให้การยอมรับว่าได้กระทำความผิดจริง เจ้าหน้าที่จึงได้ลงโทษเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 1,000 บาท และให้แก้ไขถอดสิ่งต่างๆ ที่ตบแต่งออกทั้งหมด พร้อมส่งตัวเข้ารับการอบรมการเป็นผู้ให้บริการรถสาธารณะที่ดีเป็นเวลา 3 ชั่วโมง