เจาะประเด็นข่าวค่ำ

มหาดไทยสั่งด่วน! 10 จังหวัดที่ติดเมียนมา คุมเข้มชายแดน สกัดโควิด-19 ระบาดระลอก 2

ฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 10 จังหวัดคือ กาญจนบุรี, ชุมพร, เชียงราย, เชียงใหม่, ตาก, ประจวบคีรีขันธ์, เพชรบุรี, แม่ฮ่องสอน, ระนอง, และราชบุรี แจ้งนายอำเภอให้เน้นย้ำ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ที่มีเขตติดต่อกับชายแดนของประเทศเมียนมา หรือมีช่องทางผ่านแดน ที่เป็นช่องทางธรรมชาติ ให้ระมัดระวัง ป้องกันการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย

หลังจากที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ได้รายงานข้อมูลผู้ติดเชื้อในประเทศเมียนมา พบว่ามาจากการระบาดระลอกที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคมที่ผ่านมา มีผู้ติดเชื้อแล้วกว่า 580 คน ซึ่งผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่อยู่ที่รัฐยะไข่ เมืองซิตตเว ซึ่งเป็นเมืองเอกของเมียนมา ทำให้ทางการต้องประกาศล็อกดาวน์เมืองซิตตเว อย่างไม่มีกำหนดตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคมที่ผ่านมา

โดยเน้นย้ำให้จังหวัดที่มีพื้นที่ ติดชายแดนเมียนมา ดำเนินการดังนี้ การเดินทางเข้ามาในประเทศผ่านช่องทางการเข้าออก ด่าน จุดผ่านแดน หรือจุดผ่อนปรนในพื้นที่รับผิดชอบ ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติของการป้องกันโรค สำหรับผู้ที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรฯ ตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ให้บูรณาการร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ชายแดน เพื่อเพิ่มความเข้มงวด เฝ้าระวัง ป้องกันการเดินทางเข้าพื้นที่ของบุคคลจากประเทศเพื่อนบ้านไม่ให้มีการลักลอบเดินทางเข้ามาอย่างผิดกฎหมาย ผ่านช่องทางธรรมชาติบริเวณชายแดน ซึ่งหากพบกรณีดังกล่าว ให้ดำเนินการตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมาตรการป้องกันโรคที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเข้มงวด